meer uitleg AAA&AAT-honden

inzet van honden tijdens

ondersteuningen van mensen

Judith Eberson heeft, samen met enkele gastdocenten, een interessante (verdiepings)training gemaakt voor hulpverleners, therapeuten, docenten en medewerkers van zorgcentra die honden willen inzetten bij begeleidingsprocessen van kinderen en volwassenen

wat gaan we doen?

 

Judith is al jaren werkzaam als hulpverlener en zij maakt gebruik van haar eigen honden om de leerdoelen en hulpvragen van haar cliënten te realiseren.

Deze leerdoelen en hulpvragen zijn zeer verschillend van aard, en hebben betrekking op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals motorische ontwikkeling, sensopatische ontwikkeling, zelfbeeld en zelfvertrouwen, sociale ontwikkeling en taalontwikkeling.

 

Tevens is Judith werkzaam als kynologisch gedragstherapeut en instructeur. In die hoedanigheid is ze betrokken de begeleiding van hulp- en buddyhonden en hun eigenaren, test zij nesten voor eventuele ASS-assistentiehonden, test zij honden die eventueel ingezet gaan worden als AAA/AAT-honden, en adviseert zij binnen een jeughulporganisatie rondom kynologische vraagstukken.

 

Vanuit beide invalshoeken heeft ze een ruime ervaring opgedaan rondom het inzetten van honden bij leerdoelen en hulpvragen, waardoor deze theoretische en praktijkgerichte training voor professionals is ontstaan.

 

Deze dagen zijn gericht op professionals, zoals hulpverleners, therapeuten,docenten en medewerkers van zorgcentra die overwegen om een hond in te zetten bij begeleiding en ondersteuning van mensen die een hulpvraag hebben.

Deze dagen zijn zowel theoretisch als praktijkgericht van aard, en er is tevens de mogelijkheid om de eigen hond(en) een gedragstest te laten ondergaan, om zo te beoordelen of de hond(en) geschikt is/zijn.

 

Inspirerende en leerzame dagen dus voor een ieder die zijn vak serieus neemt!

 

Inhoud programma:

Momenteel zijn we druk bezig om vorm te geven aan deze dagen, maar zoals aangegeven gaat het een theorie- praktijkgerichte training worden, waarin je uitleg krijgt over de verschillende inzetmogelijkheden, de voordelen maar ook de nadelen van het inzetten van honden, waar je allemaal rekening mee moet houden in de praktijk en meer.

Tevens is er speciale aandacht voor de "lezen met honden"-projecten waar scholen gebruik van kunnen maken.

Ook bieden we mogelijkheid om in de praktijk kennis te maken met verschillende manieren waarop honden ingezet kunnen worden, gaan we aan de slag met casussen én is het mogelijk om je hond een gedragstest te laten ondergaan, om zo te beoordelen of je hond geschikt is voor de werkzaamheden.

 

 

Interesse en wil je je aanmelden?

 

Het is zeker mogelijk om je interesse aan te geven, maar eind 2018 hebben we pas het definitieve programma klaar.

Definitief aanmelden is dus nog niet mogelijk.

 

Interesse mag je aangeven in eeen mail naar info@hondenvorming.nl

vermeld je dan ook even je achtergrond (in welke hoedanigheid ben je werkzaam) zodat we een beetje weten welk "vlees we in de kuip hebben?"

wie is Judith?

Judith is al ruim 25 jaar werkzaam als hulpverlener, met name in de GGZ, verslavingszorg, als autismespecialist en momenteel werkt zij als speltherapeute/jeugdhulpverlener bij begeleidingmet4poten.

 

Tevens is Judith Kynologisch Gedragstherapeute en instructeur bij haar eigen hondenschool.

 

'de combinatie mensen en honden is fantastisch, zowel tijdens mijn werkzaamheden als hulpverlener maar ook als instructeur kan ik genieten van de connectie die hond en mens met elkaar maken.

Ik wil náást mensen staan, hen coachen en begeleiden in de relaties die zij met de ander aangaan'

 

Judith heeft vele opleidingen gedaan, zowel in de hulpverlening als de kynologie.

 

Ze heeft opleidingen gevolgd als agogisch werker, maatschappelijk werker, speltherapeute en zich gespecialiseerd als autisme expert en coach bij allerlei vormen van angsten, maar in het bijzonder de angst voor honden .

 

Samen met 3 van haar honden is zij een onderdeel van het team van Begeleidingmet4Poten en daar tevens aanspreekpunt m.b.t. hondenwelzijn.

 

Daarnaast heeft zij bij Martin Gaus de opleiding tot gedragstherapeut en instructeur gedaan en blijft zich met enige regelmaat bijscholen in beide werkvelden.

WAT ANDEREN OVER ONS ZEGGEN

 

'Vooral de persoonlijke benadering en het kleinschalige trekt ons enorm.

Ik kom in ieder geval met veel plezier naar de training en mijn vrouwtje ook.'

CONTACT

 

Adres leslokatie: kijk hier,

Telefoon/ what's app:06-18921991

Email: info@hondenvorming.nl

LESDAGEN

 

Dinsdag :gehoorzaamheid & buddytraining & rally-o

Woensdag, Donderdag, Vrijdag en/of

Weekend (mantrailen)

FOLLOW US

Copyright ©Hondenvorming

 

wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis