hond in de zorg

inzet van honden tijdens

ondersteuningen van mensen

Judith Eberson heeft, samen met Arjen van der Meulen (arjencoachingenbegeleiding), een interessante basistraining gemaakt voor hulpverleners, therapeuten, docenten en medewerkers van zorgcentra die honden willen inzetten bij begeleidingsprocessen van kinderen en volwassenen

 

wat gaan we doen?Lijkt het jou geweldig om honden in te zetten bij ondersteuningen van mensen?

Dan is deze training wellicht interessant voor je om te volgen!


Deze dagen zijn gericht op professionals zoals hulpverleners, therapeuten,docenten en medewerkers van zorgcentra die overwegen om een hond in te zetten bij begeleiding en ondersteuning van mensen die een hulpvraag hebben.

De dagen zijn zowel theoretisch als praktijkgericht van aard, en er is tevens de mogelijkheid om de eigen hond een gedragstest te laten ondergaan, om zo te beoordelen of de hond geschikt is.

let op: honden die op de HR lijst staan laten wij niet toe bij deze training.

wil je weten of je hond tot deze lijst hoort kijk dan hier


wil je weten aan welke voorwaarden je hond moet voldoen  om deel te nemen, kijk dan hier


Inspirerende en leerzame dagen dus voor een ieder die zijn vak  -en zijn hond-  serieus neemt!


Inhoud programma:

We hebben de training onderverdeeld in 3 lesdagen, die allen op een zondag plaatsvinden.

Enkel na het volgen van alle 3 de dagen ontvang je van ons een deelnamecertificaat.


dag 1:

Coachen/werken met honden in ondersteuningen van mensen is meer dan "kunstjes doen met je hond".

Je hond is je mede collega en zijn rol in het proces waar jij en je cliënt doorheen gaan is bijzonder, en tevens bijzonder waardevol.

Deze dag staan we dan ook stil bij "de hond in de zorg".

Al jaren worden honden actief, en op verschillende wijzen, ingezet tijdens ondersteuningen van mensen.

Welke mogelijkheden zijn er allemaal om honden in te zetten?

Hoe is het gesteld met het welzijn van de hond tijdens zijn werkzaamheden?

Welke (wettelijke) regels zijn er rondom het inzetten van honden tijdens ondersteuningen?

Kan élke hond ingezet worden voor deze ondersteuningen?Tijdens deze dag is er ook speciale aandacht voor de "lezen met honden"-projecten waar scholen gebruik van kunnen maken.


Uiteraard is niet alleen de rol van de hond als medecoach belangrijk, ook jouw rol als coach wordt deze dag besproken.

Wanneer ben je nou een coach?

Welke vaardigheden dien je te bezitten om een goede coach te zijn?

Hoe bewaak je een coachproces en welke attitude kenmerkt een goede coach?

Tevens staan we stil bij gedragspatronen en hoe we die kunnen herkennen, benoemen en doorbreken.dag 2:

We gaan de vertaalslag maken naar de praktijk.

Deze dag gaan we dieper in op de doelgroepen waar je mee te maken krijgt tijdens je werkzaamheden.

Ook bespreken we de aandachtspunten die er liggen bij een aantal specifieke doelgroepen, in combinatie met de inzet van honden.


Tevens gaan we aan de slag met het maken van een vertaalslag van de hulpvraag van een cliënt... hoe kunnen we deze vertalen naar een inzet van een hond.

Werken met honden tijdens ondersteuningsprocessen is een ervaringsgerichte methode.

Een hond spiegelt gedrag immers feilloos, wat weer de basis vormt voor het verdere verloop van het coachingsproces.

Daarbij (ver)oordeelt de hond niet, waardoor het proces als laagdrempelig en toegankelijk wordt ervaren door de hulpvrager.


Tijdens deze dag komen de verhalen van ervaringsdeskundigen aan bod en gaan we actief aan de slag met enkele honden die actief als AAT-hond worden ingezet.  Zo kunnen jullie oefenen met hulpvragen omzetten in werkdoelen en gaan we actief oefenen met jullie coachingvaardigheden.

Na deze dag krijgen jullie een huiswerkopdracht voor je laatste lesdag.


dag 3:

In de ochtend nemen we een gedragstest af bij jullie honden die we met jullie bespreken.

De huiswerkopdracht die je hebt meegekregen ga je deze dag omzetten naar een praktijkopdracht, die in de middag plaatsvind.

In samenwerking met "Lekker Eigewies" gaan we de deelnemers van "Lekker Eigewies" een mooie dag bezorgen.

Jullie gaan een aantal van hun hulpvragen omzetten naar werkdoelen en in de praktijk ervaren hoe het is om met je hond te werken.

Wij begeleiden je in dat proces.


na het doorlopen van deze training bieden we je in de toekomst terugkomdagen aan om te sparren met medecollega's.


* indien je hond niet slaagt voor de gedragstest heb je de mogelijkheid je hond te laten hertesten op een latere datum en kun je in de tussentijd werken aan de aandachspunten die er liggen.


toekenning punten: APDT-BeNe 20 puntenwanneer: zondag 3, 10 en 17 november 2019 van 10.00-15.30 uur

waar: Sittard (Limburg)

kosten: €350,00 incl. btw

( er is een mogelijkheid om in 2 termijnen te betalen)


al de dagen krijgen jullie een eenvoudige lunch van ons aangeboden.


Interesse en wil je je aanmelden?


Interesse mag je aangeven in eeen mail naar info@hondenvorming.nl

vermeld je dan ook even je achtergrond (in welke hoedanigheid ben je werkzaam) zodat we een beetje weten welk "vlees we in de kuip hebben?"

wie zijn wij?


Judith is al jaren werkzaam als hulpverlener en zij maakt gebruik van haar eigen honden om de leerdoelen en hulpvragen van haar cliënten te realiseren. 

Deze leerdoelen en hulpvragen zijn zeer verschillend van aard, en hebben betrekking op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals motorische ontwikkeling, sensopatische ontwikkeling, zelfbeeld en zelfvertrouwen, sociale ontwikkeling en taalontwikkeling.


Tevens is Judith werkzaam als kynologisch gedragstherapeut en instructeur. In die hoedanigheid is ze betrokken de begeleiding van hulp- en buddyhonden en hun eigenaren, test zij nesten voor eventuele ASS-assistentiehonden, test zij honden die eventueel ingezet gaan worden als AAA/AAT-honden,  en adviseert zij binnen een jeughulporganisatie rondom kynologische vraagstukken.


Vanuit beide invalshoeken heeft ze een ruime ervaring opgedaan rondom het inzetten van honden bij leerdoelen en hulpvragen, waardoor deze theoretische en praktijkgerichte training voor professionals is ontstaan.


Arjen is zo'n 20 jaar werkzaam geweest in de zorg, met name in de GGZ, de verslavingszorg en de gehandicaptenzorg en heeft in  2013 zijn praktijk geopend. Arjen is gespecialieerd in gedragstherapie, coaching en begeleiding van mensen.

Arjen heeft geen kynologische achtergrond, maar is met een wheaten terriër als hond een ervaringdeskundige pur sang, als het om honden met karakter gaat!


 

Als trainersduo weten Arjen en Judith goed op elkaar in te spelen en hebben al eerder succevol samengewerkt.

Zo geven zijn o.a. samen een communicatietraining, waarbij theorie en praktijk goed in balans met elkaar zijn.

WAT ANDEREN OVER ONS ZEGGEN


'Vooral de persoonlijke benadering en het kleinschalige trekt ons enorm.

Ik kom in ieder geval met veel plezier naar de training en mijn vrouwtje ook.'

CONTACT


Adres leslokatie: kijk hier,

Telefoon/ what's app:06-18921991

Email: info@hondenvorming.nl

LESDAGEN


Dinsdag :gehoorzaamheid & buddytraining & rally-o

Woensdag, Donderdag, Vrijdag en/of

Weekend (mantrailen)

FOLLOW US

Copyright ©Hondenvorming


wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis