Buddyteams, hulpverleners, angst voor honden
Buddy Teams


Al vele jaren is Hond&Vorming op velerlei manieren betrokken bij het testen, opvoeden en opleiden van buddyhonden.


Buddyhonden kunnen het leven van mensen makkelijker maken.


Een Buddyhond is géén offcieel erkende hulphond,maar wel een hond die zijn baas kan ondersteunen op de momenten dat deze dat nodig heeft, door hem te troosten of steunen in lastige situaties.


  • Geen ADEu-erkende hond, maar gewone huishond die nog specifieke training krijgt.
  • Deels deelnemen aan gewone cursusaabod, deels maatwerkcursus
  • Honden krijgen een gedragstest alvorens een Budddytraining start.

AANBOD
Hulpverleners


Al vele jaren is Hond&Vorming op velerlei manieren betrokken bij het testen en opleiden van AAT-honden.

AAT-honden zijn Animal Assisted Therapy Honden en worden ingezet om de hulpverlener te ondersteunen bij therapeutische sessies met een cliënt. 


De inzet kan bedoelt zijn als buddy tijdens sessies, maar denk ook aan leeshonden, honden die worden ingezet voor oefeningen die betrekking hebben op ervaringsleer en/of aai-honden in instellingen.


Door goed op elkaar ingespeeld te zijn, kunnen hond en hulpverlener een waardevolle bijdrage leveren aan het proces waar een cliënt doorheen gaat.  • Individuele adviezen en begeleiding m.b.t. manieren hoe de hond ingezet kan worden
  • Individuele begeleiding van hulpverlener die hond wil inzetten
  • Gedragstest voor AAT-honden
  • Ook voor organisaties
Angst voor honden


voor kinderen en volwassenen die bang voor honden zijn


Angst kan iemands leven volledig beheersen maar wordt nog steeds niet voldoende (h)erkend.

Angst voor honden is zo'n angst die iemand leven volledig in beslag kan nemen,want honden...die vormen onderdeel van onze maatschappij.


Judith Eberson is niet alleen Kynologisch gedragstherapeut en instructeur, maar ook hulpverlener en coach, met o.a. een specialisatie in angst.

.


  • 1 op 1 begeleiding
  • samen bepalen we het tempo van het proces
  • er wordt pas kennis gemaakt met honden als jij er klaar voor bent.

Copyright©Hondenvorming.

wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis

HOND&VORMING


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie Schinveld.


Onze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties, bijvoorbeeld tijden het mantrailen) van toepassing.

CONTACT GEGEVENS

Emmastraat Schinveld (leslokatie)

Hazenkampstraat 59

6445 BK Burnssum (postadres)

(+31) - 618921991

OPENINGSTIJDEN


Wij zijn het gehele jaar geopend voor verschillende cursussen en trainingen


Dinsdag & Vrijdag: leslokatie Schinveld

Andere dagen: verschillend elokaties en tijdstippen (mantrailen)

Dinsdag en vrijdag: 11:00 -16:00 mogelijkheid privéles of gedragsconsult