AVG

Jouw privacy is onze zorg!

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie Brunssum. Deze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties, bijvoorbeeld tijden het mantrailen) van toepassing.avg verklaring


​Hond&Vorming, gevestigd aan Hazenkampstraat 59 te Brunssum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Judith Eberson is de functionaris gegevensbescherming van Hond&Vorming. Zij is te bereiken via info@hondenvorming.nl of telefoonnummer: 0618921991 


Wanneer u een zich aanmeld voor een cursus hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Ook bij informatieaanvragen, de administratie omtrent bijvoorbeeld prijsaanvragen en het bezoeken van onze website, verwerken wij gegevens.


Persoonsgegevens die wij verwerken:-Voor- en achternaam- E-mailadres- bankgegevens- Gegevens van uw hond(en)


Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens: U te kunnen e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.– Het afhandelen van uw betaling.– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Hond&Vorming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op basis van onder meer wetgeving kan het echter nodig zijn dat wij gegevens langer bewaren.


Delen van persoonsgegevens met derden: Hond&Vorming verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst ,te voldoen aan een wettelijke verplichting of tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft ( denk aan het verstrekken van gegevens aan onze partner Prins Petfoods)


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruikenHond&Vorming gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hond&Vorming en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht sturen naar info@hondenvorming.nl


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Hond&Vorming neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hondenvorming.nl

Copyright©Hondenvorming.

wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis

HOND&VORMING


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie Schinveld.


Onze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties, bijvoorbeeld tijden het mantrailen) van toepassing.

CONTACT GEGEVENS

Emmastraat Schinveld (leslokatie)

Hazenkampstraat 59

6445 BK Brunssum (postadres)

(+31) - 618921991

OPENINGSTIJDEN


Wij zijn het gehele jaar geopend voor verschillende cursussen en trainingen


Dinsdag & Vrijdag: leslokatie Schinveld

Andere dagen: verschillend elokaties en tijdstippen (mantrailen)

Dinsdag en vrijdag: 11:00 -16:00 mogelijkheid privéles of gedragsconsult