meer uitleg buddyhonden

inzet van honden om

mensen te ondersteunen

Hond&Vorming biedt haar expertise aan (aanstaande) hondeneigenaars die hun hond als buddyhond willen inzetten.


Buddyhonden kunnen het leven van mensen met een hulpvraag makkelijker maken.

 

wat is een buddyhond?


Een buddyhond is getraind om het leven van zijn eigenaar makkelijker te maken in situaties die normaal gesproken moeilijk voor de persoon in kwestie zijn.

Door goed op elkaar ingespeeld te zijn, kan de buddyhond zijn eigenaar helpen om te kalmeren, prikkels beter te verwerken, contact te maken met anderen of juist het contact te mijden als dat op dat moment te moeilijk is.Een buddyhond kan er toe bijdragen dat mensen weer meer regie over hun eigen leven krijgen en zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in een maatschappij die (soms) zo moeilijk en ingewikkeld kan zijn. Ook kan een buddyhond inzichten verschaffen en mensen weer een stukje op weg helpen in hun eigen ontwikkeling.


opmerking: het betreft hier honden die niet ADEu gecertificeerd zijn en Hond&Vorming is géén ADEu gecertificeerde hondenschool.

Een ADEu-certificering is noodzakelijk om rechten te ontlenen aan je hond, zoals bijvoorbeeld het recht om je hond een winkel mee in te nemen.

Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een hulphond die door de zorgverzekering vergoed wordt, wat voor veel mensen betekend dat zij geen recht hebben op deze vorm van ondersteuning terwijl ze er wel echt baat bij kunnen hebben.


Zorgverzekeraars vergoeden namelijk op basis van de aard van de aandoening, en de voorwaarde die zorgverzekeraars stellen is dat er sprake moet zijn van een lichamelijke functiebeperking, zoals een visuele beperking of een ernstige lichamelijke beperking.

Ook gaan zorgverzekeraars pas tot vergoeding over als er een wetenschappelijke onderbouwing voor de functionaliteit van de hond is, en stelt dat de effectiviteit van deze nieuwere soorten hulphonden nog niet voldoende wetenschappelijk is onderzocht en bewezen.

Daarmee vallen mensen die een hulphond nodig hebben op grond van psychiatrische aandoeningen, PTSS, ASS of een verstandelijke beperking vaak buiten de boot.


We hebben echter inmiddels meer dan genoeg voorbeelden waarin een buddyhond het verschil kan maken voor volwassenen en kinderen.

Om die reden bieden we dan ook onze buddytrainingen aan.

De honden die wij trainen zijn dus geen honden die door de zorgverzekeraars erkend worden als hulphond, en wij zijn geen officiële ADEu-erkende organisatie, maar we willen graag een helpende hand bieden aan mensen die om uiteenlopende redenen zélf hun hond tot buddyhond willen trainen. Daarbij voelt niet iedereen de noodzaak om een volledig getrainde hond te hebben, maar zou het wel prettig vinden als zijn/haar hond enige ondersteuning kan bieden in lastige situaties.


Maakt een buddyhond nou echt het verschil?

Voor veel mensen wel en we hebben zat praktijkvoorbeelden die we kunnen benoemen. Een buddyhond kan troostend werken, zorgen voor inzichten door gedrag te spiegelen, helpen bij boosheid of verdriet, of er voor zorgen dat iemand makkelijker buiten komt.Hoe gaan we te werk?

Misschien heb je al een hond en denk je dat deze geschikt is om als buddyhond te fungeren, of ben je van plan een pup te kopen die als buddyhond moet dienen...hoe dan ook, alles begint bij de vraag of de hond in kwestie geschikt is voor zijn taken als buddyhond.


om hier achter te komen zal er eerst een gedragstest moeten plaatsvinden waarin we kijken naar het karakter van de hond.

Bij pups kan dit een gedragstest binnen het nest zijn, waarna we een advies kunnen uitbrengen welke pup wel/niet de potentie heeft om een buddyhond te worden.

(de pup moet 7 weken oud zijn als hij getest wordt, dus dit gaat dan in overleg met de fokker)

Bij volwassen honden kan ten alle tijden een gedragstest ingepland worden om zo te beoordelen of de hond potentie heeft.

Heeft de hond elders een gedragstest ondergaan? Dan hadden we daar graag inzage in om te beoordelen of deze test afdoende is om deel te nemen aan ons buddyprogramma.

Enkel als blijkt dat de hond geschikt geacht wordt kan hij deelnemen aan het buddyprogramma.

Als de hond niet geschikt geacht wordt zeggen we dat ook eerlijk, met een goede onderbouwing en eventuele adviezen.

noot: honden die tot de HR-groepen horen laten we niet toe in het buddyprogramma.


Het buddyprogramma is maatwerk, daarom is het belangrijk om ook een goed beeld van de eigenaar en zijn hulpvragen te hebben.

Tijdens een intakegesprek gaan we deze dan ook in kaart brengen en bespreken we eerlijk wat wel en niet realistisch is.

Een hond is immers niet maakbaar, geen robot die we kunnen voorprogrammeren, maar een wezen met emoties, sterke kanten en minder sterke kanten waar we tijdens onze trainingen rekening mee moeten houden.


Jonge honden/pups willen we zoveel mogelijk laten meedraaien in het gewone cursusaanbod, zodat ze ook algemene opvoedingsregels leren en kennis maken met andere honden en mensen, wat bijdraagt aan een goede socialisatie.

Bij de oudere honden willen we dit tijdens de gedragstest en intakegesprek beoordelen en aan de hand daarvan een advies geven.


Buiten de algemene gehoorzaamheid trainen we met onze buddyhonden ook in verschillende omgevingen, zoals winkelcentra, en werken we gericht aan de hulpvraag van de eigenaar van de hond.

Deze specifieke buddytrainingen dienen buiten de algemene training gevolgd te worden.indicatie tijdsinvestering en kosten

Zeker bij pups is de tijdsinvestering intensief, maar wel noodzakelijk.

Het is investeren in een leven samen en dient niet lichtzinnig opgevat te worden.

we verwachten dus een proactieve houding van de eigenaar om zijn hond zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn buddytaken.

 

Het is belangrijk om zo jong mogelijk met de training van de hond te beginnen, en een training tot buddyhond neemt minimaal 1,5 jaar in beslag. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de fysieke en mentale ontwikkeling van een hond.

Gezien het feit dat een hond zijn mentale volwassenheid rond de 2-3 jaar bereikt, is het belangrijk de hond minstens te blijven trainen tot die leeftijd.

Daarbij is het ons advies om regelmatig deel te nemen aan opfrislessen.


intakegesprek: €75,00

gedragstest: €100,00

algemene cursus: €100,00 per cursus (8 lessen)

Bij een jonge hond/pup betreft het dan 2 tot 3 cursussen die gevolgd dienen te worden om een goed resultaat te halen..

aanvullende buddytraining: €180,00 per cursus (5 lessen, verdeelt over verschillende dagen, in samenspraak met buddyteam)

hoveelheid te volgen cursussen is afhankelijk van de voortgang van het buddyteam

opfrislessen individueel: €35,00 per les (1 uur)

hoeveelheid lessen is afhankelijk van de voortgang van het buddyteam.

deze kosten zijn exclusief reiskosten.


Indien je een pgb hebt is het wellicht mogelijk (een deel) van de kosten middels een pgb te vergoeden in het kader van maatwerkvoorziening.

De volgende linken zijn wellicht interessant om te lezen:

assistentiehond alsmaatwerkvoorziening

pgb en hulphond

www.pgb.nl

stichtinggebruikersassistentiehondenInteresse of wil je meer weten?


Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden via info@hondenvorming.nl

Wil je als hulpverlener je hond  trainen tot buddyhond? dan verwijzen we je naar ons AAA/AAT-tracject voor hulpverleners.


let op: wij werken enkel in de regio's zuid Limburg ( van Maastricht tot aan Echt)  en Oostelijke mijnstreek (tot en met Simpelveld) voor onze trainingen op lokatie en rekenen een kilometervergoedingHondHelpt verhuist terug naar Nederland! Zodra we weten in welke vorm Maud haar werkzaamheden in NL oppakt maken we daar melding van!


Wij werken samen met Hondhelpt van Maud Zinck-van den Berg.

HondHelpt zoekt vanuit Spanje geschikte honden in asielen rondom Barcelona om in Nederland opgeleid te worden tot hulphond.

Door vele jaren ervaring met honden en trainen, gelooft HondHelpt in het doel om van een stabiele asielhond een hulphond te maken. Daarnaast heeft Maud als orthopedagoog jarenlang ervaring in gezinnen en op scholen. Meer weten over Maud en haar werk?

Kijk dan op de site van Hondhelpt

wie is Judith?


Judith heeft al ruim 25 jaar ervaring als hulpverlener. Zo is ze werkzaam geweest in de GGZ, verslavingszorg, als autismespecialist en momenteel werkt zij als ambulante hulpverlener. Haar honden worden - indien gewenst - ingezet bij begeleidingstrajecten en zijn allen getest als AAT-honden.


Ze heeft opleidingen gevolgd als agogisch werker, maatschappelijk werker, speltherapeute en zich gespecialiseerd als autisme expert, en als coach bij allerlei vormen van angsten, maar in het bijzonder de angst voor honden


Tevens is Judith Kynologisch Gedragstherapeute en instructeur bij haar eigen hondenschool.


Al vanaf de start van haar hondenschool (2012) is ze betrokken geweest bij het testen van pups die eventueel als ASS-assistentiehonden getraind gaan worden, test ze AAA/AAT-honden en heeft ze - op verzoek van hulpvragers - hun honden met hen getraind tot buddyhonden.


Doordat Judith ook als hulpverlener bekend is met de hulpvragen die er liggen bij mensen, kan ze de training van een buddyhond aanpassen aan ieders persoonlijke hulpvraag en zowel hond als mensen begeleiden in dit proces wat ze met elkaar aan gaan.

WAT ANDEREN OVER ONS ZEGGEN


'Vooral de persoonlijke benadering en het kleinschalige trekt ons enorm.

Ik kom in ieder geval met veel plezier naar de training en mijn vrouwtje ook.'

CONTACT


Adres leslokatie: kijk hier,

Telefoon/ what's app:06-18921991

Email: info@hondenvorming.nl

LESDAGEN


Dinsdag :gehoorzaamheid & buddytraining & rally-o & cirkeltraining

Woensdag, Donderdag, Vrijdag en/of

Weekend (mantrailen)

FOLLOW US

Copyright ©Hondenvorming


wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis