meer uitleg privéles

meer uitleg

Privéles


Als je aan enkele trainingsvaardigheden wilt werken in een 1 op 1 situatie.

(let op: dit is géén gedragsconsult!)

 

hoe gaat het in zijn werk....

 

Privélessen vinden plaats in de thuissituatie of op onze leslokatie en zijn bedoelt om je in enkele trainingsvaardigheden verder te bekwamen.

Denk dan aanlopen aan de lijn, aandacht hebben en houden enz.


Privélessen zijn geen gedragsconsulten en gaan dus niet dieper in op probleemgevend gedrag, maar kunnen eventueel een voortvloeisel zijn van een gedragsconsult.


 


kosten: 1 les voor  €40,00 per uur exclusief reiskosten.

Kosten dienen vooraf betaald te worden.

dagen waarin privéles mogelijk is: dinsdag tussen 12.00-16.00 uur of op vrijdag ( in de oneven weken) tussen 12.00-16.00 uur.


Het is niet mogelijk pivélessen op andere dagen of tijdstippen in te plannen, houdt daar rekening mee.
WAT ANDEREN OVER ONS ZEGGEN


'Vooral de persoonlijke benadering en het kleinschalige trekt ons enorm.

Ik kom in ieder geval met veel plezier naar de training en mijn vrouwtje ook.'

CONTACT


Adres leslokatie: kijk hier,

Telefoon/ what's app:06-18921991

Email: info@hondenvorming.nl

LESDAGEN


Dinsdag :gehoorzaamheid & buddytraining & rally-o & cirkeltraining

Woensdag, Donderdag, Vrijdag en/of

Weekend (mantrailen)

FOLLOW US

Copyright ©Hondenvorming


wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis