ons aanbod
Gehoorzaamheid


je pup is vanaf 8 weken welkom bij onze puppycursus en vanaf 5 maanden is je hond welkom bij de vorming 1 cursus.


Wil je liever privé les volgen? Ook dat is mogelijk.


Wat kun je van ons verwachten?


 • Kleinschalig.
 • Cursus is inclusief theorieles.
 • Er is 1 themales in de stad (oefenen in andere omgevingen).
 • Alle rassen welkom
 • Privéles is mogelijk op jouw voorkeurslokatie

WELKOM BIJ HOND&VORMING

DE HONDENSCHOOL IN BRUNSSUM WAAR SAMENWERKEN CENTRAAL STAAT
Sport, Spel & Mantrailing


Binnen onze hondenschool bieden we een aantal trainingen aan in het kader van sport&spel, zoals Rally-O en Cirkeltraining.


Tevens hebben we een fanatiek mantrailteam dat op verschillende dagen en momenten samenkomt om te trainen.


 • Rally-O en Cirkeltraining kan in cursusvorm gevolgd worden
 • 8 lessen van 1 uur.
 • Daarna eventueel doorstroom naar strippenkaarttrainingen.
 • Alle rassen zijn welkom.


let op: bij onze mantrailgroepen is momenteel géén plek en we plaatsen niemand op de wachtlijst. Zodra er weer mogelijkheid is om een groep te starten maken we hier melding van.


Buddyteams,Hulpverleners, Coaching bij angst voor honden...


Hond&Vorming is al jaren een hondenschool die zich heeft gespecialiseerd in verschillende vormen van (hondse) ondersteuningen naar zowel klanten, cursisten als professionals die honden inzetten in hulpverleningssituaties. • Coaching en counseling bij angst voor honden.
 • Testen van honden die mogelijk ingezet gaan worden als AAT/AAA/AAC-hond.
 • AAT/AAA/AAC-teams ondersteunen middels trainingsdagen.
 • Samen met cliënt en hond hen trainen tot een buddyteam (let op, dit zijn géén ADEu-gecertificeerde hulphonden)


Bezoekteams


Hond&Vorming stuurt een aantal enthousiaste en ervaren vrijwilligers aan die, samen met hun honden, instellingen en (speciaal) onderwijs bezoek. 


Doel van deze bezoekjes is


 • Educatie aan kinderen rondom honden
 • Leesprojecten (speciaal) onderwijs
 • Aai-teams bij mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • Bezoeken van instellingen en verzorginstehuizen


Workshops&Lezingen


Met enige regelmaat organiseren we leuke en interessante workshops en lezingen voor hondeigenaren, hulpverleners en /of kynologisch instructeurs


In 2020 organiseren we


 • Terugkomdag voor de deelnemers aan de Aussieworkshop
 • Aussieworkshop
 • TTouch workshop
 • Vuurwerklezing

Copyright©Hondenvorming.

wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis

HOND&VORMING


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie Schinveld.


Onze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties, bijvoorbeeld tijden het mantrailen) van toepassing.

CONTACT GEGEVENS

Emmastraat Schinveld (leslokatie)

Hazenkampstraat 59

6445 BK Brunssum (postadres)

(+31) - 618921991

OPENINGSTIJDEN


Wij zijn het gehele jaar geopend voor verschillende cursussen en trainingen


Dinsdag & Vrijdag: leslokatie Schinveld

Andere dagen: verschillend elokaties en tijdstippen (mantrailen)

Dinsdag en vrijdag: 11:00 -16:00 mogelijkheid privéles of gedragsconsult