Bezoekteam Hond&Vorming voor instellingen en scholen
Bezoekteams Hond&Vorming


Binnen onze hondenschool is er altijd ruimte geweest voor sociaal bewogen projecten.


Het Bezoekteam van Hond&Vorming is daar zo'n voorbeeld van.


De honden die deelnemen aan het Bezoekhondenteam van Hond&Vorming zijn allen AAA-honden.

AAA staat voor Animal Assisted Activities,  oftewel dierondersteunende activiteiten.


AAA-honden zijn o.a. bezoekhonden, honden die worden ingezet voor tactiele interacties ( aaihonden)  leeshonden, of honden die spelletjes en trucjes ter vermaak van een bepaalde doelgroep uitvoeren.

Deze AAA-honden worden begeleid door hun eigenaren, die veelal op vrijwillige basis deze werkzaamheden verrichten.

Er zijn een heleboel redenen denkbaar waarom een AAA-hond ingezet word, maar het doel is altijd om het welzijn van iemand verbeteren.AANBOD


Doelgroepen waar we ons op richten


AAA-honden kunnen worden ingezet in allerlei denkbare instellingen of organisaties, zoals…


 • Bejaardenhuizen
 • Geriatrie
 • Psychiatrie
 • Instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Scholen, speciaal onderwijs (leeshonden en informatieverstrekking rondom de omgang met honden)
 • Individuele coachsessies bij angst voor hondenDe honden die voor het Hond&Vorming Bezoekteam worden geselecteerd hebben allen een geslaagde gedragstest doorlopen. 

Tevens worden de teams met enige regelmaat bijgeschoold en getraind, zowel baas als hond. 


Onze vrijwilligers werken volgens een vrijwiligersprotocol waarin ook gedragscodes zijn vastgelegd, voor zowel de vrijwilligers als hun honden en beschikken over een VOG, zodat duidelijk is dat zij kunnen en mogen werken bij kwetsbare doelgroepen.


Heeft u als instelling of school interesse in ons Bezoekteam, of wilt u meer informatie? 

Stuur dan een mail aan bezoekteam@hondenvorming.nlVrijwilliger worden?Bij gebleken geschiktheid is het mogelijk om deel te nemen aan de Bezoekteams van Hond&Vorming.

We stellen wel een aantal voorwaarden aan onze vrijwilligers die we graag aan je uitleggen.


 • je hond moet geschikt zijn voor zijn werkzaamheden en slagen voor zijn gedragstest. Deze test kost je eenmalig een gereduceerd bedrag van €100,00 Dit geld steken we weer in ons vrijwilligersproject. Alle jaarlijkse hertesten zijn kosteloos. Slaagt je hond niet voor zijn gedragstest, dat storten we je het geld weer terug.
 • je hond moet er niet alleen geschikt voor zijn maar het ook léuk vinden om met mensen te werken( dat is iets anders dan geschikt zijn ... )
 • je  voldoet aan de eisen die we stellen aan onze vrijwilligers
 • je bent bereid om minimaal 6x per jaar deel te nemen aan een bezoek aan instellingen en/of scholen
 • je hond is sociaal naar andere honden (jullie werken in een groep van minimaal 4 honden per bezoek) 


Wij bieden jou een professionele hondenschool om op terug te vallen voor raad en daad, (bij)scholingen en trainingen om een zo goed mogelijk AAA-team te zijn.


Lijkt het jou ook leuk om als vrijwilliger deel te nemen aan het Bezoekteam van Hond&Vorming?  Neem dan contact met ons op via bezoekteam@hondenvorming.nl

Je ontvangt dan van ons meer uitgebreide informatie.

Copyright©Hondenvorming.

wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis

HOND&VORMING


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie Schinveld.


Onze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties, bijvoorbeeld tijden het mantrailen) van toepassing.

CONTACT GEGEVENS

Emmastraat Schinveld (leslokatie)

Hazenkampstraat 59

6445 BK Brunssum (postadres)

(+31) - 618921991

OPENINGSTIJDEN


Wij zijn het gehele jaar geopend voor verschillende cursussen en trainingen


Dinsdag & Vrijdag: leslokatie Schinveld

Andere dagen: verschillend elokaties en tijdstippen (mantrailen)

Dinsdag en vrijdag: 11:00 -16:00 mogelijkheid privéles of gedragsconsult