meer uitleg angst voor honden
Als angst je leven beheerst...


Angst is eigenlijk een hele normale emotie die we nodig hebben omdat deze ons waarschuwt voor gevaar.

Als angst echter zo allesoverheersend wordt dat het iemands leven volledig beheerst, dan is er sprake van een probleem.


Een coach die zich heeft gespecialiseerd in angstproblematieken kan dan wellicht uitkomst bieden.


Judith Eberson is zo'n coach en heeft zich gespecialiseerd in"angst voor honden"

Samen met jou gaat ze aan de slag om de regie weer terug te krijgen en angst niet langer alles te laten bepalen.
AANBOD


Je bent niet de enige...


Ben jij bang voor honden?

Of ken jij iemand die bang is voor honden?


Je bent niet alleen!


zo'n 8% van al de Nederlandse mannen en 12,5% van al de Nederlandse vrouwen lijden aan een -vaak niet herkende - angststoornis.


Een coach die zich heeft gespecialiseerd in angsten kan je helpen om zélf de vaardigheden te ontwikkelen om angsten te verminderen.


Omdat elk coachingtraject persoonlijk is, is er geen vastomlijnd stappenplan.Ook kan een coach je geen garantie geven dat je binnen 10 sessies van je angst af bent, of dat je in de toekomst honden leuk gaat vinden.


Daar gaat het ook helemaal niet om; het gaat er om dat je weer regie over je leven krijgt en dat je angsten niet langer bepalen hoe jij je leven leeft.

Je hóeft honden niet leuk te vinden, maar het is wel belangrijk dat je weet welke stappen je kunt ondernemen om met je angstige gevoelens om te gaan.Neem contact met ons op!


Angst verminderen begint met begrijpen hoe angst werkt, en dan in het bijzonder hoe JOUW angst werkt, want elk mens is uniek.


Bij coaching bij angsten ben je zelf verantwoordelijk voor het proces waar je doorheen gaat, en kun je op je coach terugvallen voor raad en daad.  Je coach is dus -als het ware- je procesbewaker.


Elk proces verloopt anders, dit is afhankelijk van interne en externe factoren.

Er is dan ook vooraf moeilijk een inschatting te maken hoe lang je nodig hebt om te werken aan je angsten.


We gaan dus vooral het gesprek met elkaar aan, en maken van daaruit een stappenplan, aangepast op jouw wensen en noden.

Jij bepaalt!


De coachingssessies vinden in 1e instantie plaats bij jou thuis, of eventueel op een door jouw aangewezen lokatie.


Uiteraard vinden de 1e sessies plaats zónder bijzijn van honden!

Pas als jij er aan toe bent om geconfronteerd te worden met een hond, gaan we deze in de sessies introduceren.


Afhankelijk van de vorderingen die je maakt wijken we dan ook uit naar andere lokaties om daar te werken aan je angsten..

Copyright©Hondenvorming.

wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis

HOND&VORMING


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie Schinveld.


Onze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties, bijvoorbeeld tijden het mantrailen) van toepassing.

CONTACT GEGEVENS

Emmastraat Schinveld (leslokatie)

Hazenkampstraat 59

6445 BK Brunssum (postadres)

(+31) - 618921991

OPENINGSTIJDEN


Wij zijn het gehele jaar geopend voor verschillende cursussen en trainingen


Dinsdag & Vrijdag: leslokatie Schinveld

Andere dagen: verschillend elokaties en tijdstippen (mantrailen)

Dinsdag en vrijdag: 11:00 -16:00 mogelijkheid privéles of gedragsconsult