meer uitleg buddyteams

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.
Teamwork...


Hond&Vorming biedt haar expertise aan (aanstaande) hondeneigenaars die hun hond als buddyhond willen inzetten.


Buddyhonden kunnen het leven van mensen met een hulpvraag makkelijker maken.


Door goed op elkaar ingespeeld te zijn, kan de buddyhond zijn eigenaar helpen om te kalmeren, prikkels beter te verwerken, contact te maken met anderen of juist het contact te mijden als dat op dat moment te moeilijk is. Hond&Vorming kan mensen helpen om daarin samen een team te worden.


Een buddyhond kan er toe bijdragen dat mensen weer meer regie over hun eigen leven krijgen en zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in een maatschappij die (soms) zo moeilijk en ingewikkeld kan zijn. Ook kan een buddyhond inzichten verschaffen en mensen weer een stukje op weg helpen in hun eigen ontwikkeling.


opmerking: het betreft hier honden die niet ADEu gecertificeerd zijn en Hond&Vorming is géén ADEu gecertificeerde hondenschool.Een ADEu-certificering is noodzakelijk om rechten te ontlenen aan je hond, zoals bijvoorbeeld het recht om je hond een winkel mee in te nemen.
let op: momenteel kunnen wij geen nieuwe teams begeleiden

AANBOD


Voor mensen die niet op zoek zijn naar een hulphond maar wel hondse hulp kunnen gebruiken...


De honden die wij trainen zijn dus geen honden die door de zorgverzekeraars erkend worden als hulphond, en wij zijn geen officiële ADEu-erkende organisatie, maar we willen graag een helpende hand bieden aan mensen die om uiteenlopende redenen zélf hun hond tot buddyhond willen trainen.


Daarbij voelt niet iedereen de noodzaak om een volledig getrainde hond te hebben, maar zou het wel prettig vinden als zijn/haar hond enige ondersteuning kan bieden in lastige situaties.


Zorgverzekeraars vergoeden op basis van de aard van de aandoening, en de voorwaarde die zorgverzekeraars stellen is dat er sprake moet zijn van een lichamelijke functiebeperking, zoals een visuele beperking of een ernstige lichamelijke beperking.


Ook gaan zorgverzekeraars pas tot vergoeding van een hond over als er een wetenschappelijke onderbouwing voor de functionaliteit van de hond is, en stelt dat de effectiviteit van deze nieuwere soorten hulphonden nog niet voldoende wetenschappelijk is onderzocht en bewezen.


Daarmee vallen mensen die een hulphond nodig hebben op grond van psychiatrische aandoeningen, PTSS, ASS of een verstandelijke beperking vaak buiten de boot en gaan op zoek naar alternatieven, waarbij wij graag onze diensten aanbieden.
Hoe gaan we te werk?


Misschien heb je al een hond en denk je dat deze geschikt is om als buddyhond te fungeren, of ben je van plan een pup te kopen die als buddyhond moet dienen...hoe dan ook, alles begint bij de vraag of de hond in kwestie geschikt is voor zijn taken als buddyhond.


Om hier achter te komen zal er eerst een gedragstest moeten plaatsvinden waarin we kijken naar het karakter van de hond.


Bij pups kan dit een gedragstest binnen het nest zijn, waarna we een advies kunnen uitbrengen welke pup wel/niet de potentie heeft om een buddyhond te worden.

(de pup moet 7 weken oud zijn als hij getest wordt, dus dit gaat dan in overleg met de fokker)


Bij volwassen honden kan ten alle tijden een gedragstest ingepland worden om zo te beoordelen of de hond potentie heeft.


Heeft de hond elders een gedragstest ondergaan?

Dan hadden we daar graag inzage in om te beoordelen of deze test afdoende is om deel te nemen aan ons buddyprogramma.

Enkel als blijkt dat de hond geschikt geacht wordt kan hij deelnemen aan het buddyprogramma.

Als de hond niet geschikt geacht wordt zeggen we dat ook eerlijk, met een goede onderbouwing en eventuele adviezen.


Buddytraining is maatwerk, en in een gesprek met elkaar bespreken we de verdere mogelijkheden en onmogelijkheden, en ook het kostenplaatje wat daarbij hoort.


Neem dus gerust contact met ons op.


noot: honden die tot de HR-groepen horen laten we niet toe in het buddyprogrammaCopyright©Hondenvorming.

wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis

HOND&VORMING


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie Schinveld.


Onze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties, bijvoorbeeld tijden het mantrailen) van toepassing.

CONTACT GEGEVENS

Emmastraat Schinveld (leslokatie)

Hazenkampstraat 59

6445 BK Brunssum (postadres)

(+31) - 618921991

OPENINGSTIJDEN


Wij zijn het gehele jaar geopend voor verschillende cursussen en trainingen


Dinsdag & Vrijdag: leslokatie Schinveld

Andere dagen: verschillend elokaties en tijdstippen (mantrailen)

Dinsdag en vrijdag: 11:00 -16:00 mogelijkheid privéles of gedragsconsult