meer uitleg voor hulpverleners
Een hondse helper...


Al vele jaren is Hond&Vorming op velerlei manieren betrokken bij het testen en opleiden van AAT- ,AAC-, en AAA-honden.


AAT-honden zijn Animal Assisted Therapy Honden en worden ingezet om de hulpverlener te ondersteunen bij therapeutische sessies met een cliënt. AAC-honden zijn Animal Assisted Coaching-honden die veelal worden ingezet tijdens ervaringsleren en spiegelend werken, en AAA- honden zijn Animal Assisted Activity-honden. Deze laatste groep honden gaat samen met zijn begeleider/vrijwilliger op bezoek bij instellingen of scholen en fungeert dan als aai- en bezoekhond of als leeshond.


Door goed op elkaar ingespeeld te zijn, kunnen hond en hulpverlener een waardevolle bijdrage leveren aan het proces waar een cliënt doorheen gaat.


Hoe prachtig dit ook klinkt, het is keihard werken voor hond en hulpverlener, en kan alleen onder de juiste condities en voorwaarden werken.

Judith is zelf zo'n hulpverlener die met haar honden werkt in AAT-trajecten en weet als geen ander waar ze over praat.

Als hulpverlener zet zij haar honden in bij jongeren en jong volwassenen die ASS hebben.

Ook heeft zij als speltherapeute haar honden ingezet in sessies met kinderen, werkt 1 van haar honden als leeshond voor kinderen met dyslexie en werkt ze met jongeren en volwassenen die angst hebben voor honden.


Daarbij is Judith hondertrainer en gedragstherapeut... de juiste combinatie dus om hulpverleners te ondersteunen die ook de wens hebben om hun hond in te zetten als AAT-hond.AANBOD


Hoe gaan we te werk?


Misschien heb je al een hond, ben je werkzaam in de hulpverlening, en denk je dat je hond geschikt is om te trainen voor deze werkzaamheden, of ben je van plan een pup te kopen die opgeleid moet worden...hoe dan ook, alles begint bij de vraag of de hond in kwestie geschikt is voor zijn taken.


Om hier achter te komen zal er eerst een gedragstest moeten plaatsvinden waarin we kijken naar het karakter van de hond.

Wij vinden het niet wenselijk om honden in te zetten die geen gedragstest hebben ondergaan.


Als de hond niet geschikt geacht wordt zeggen we dat ook eerlijk, met een goede onderbouwing en eventuele adviezen.


noot: honden die tot de HR-groepen horen begeleiden wij niet.


Elk programma is maatwerk, daarom is het van belang samen goed te bespreken hoe de hond ingezet gaat worden. 


Aan de hand van dit gesprek maken we samen een plan waarin we kijken naar het welzijn van de hond en op welke wijze hij ingezet kan worden.

Eventueel bedenken we samen een aantal oefeningen die ingezet kunnen worden tijdens de werkzaamheden en begeleid ik jullie als team.

Waar wenselijk observeer ik de inzet van de hond en geef feedback over deze inzet, uiteraard houden we daarbij altijd rekening met de privacy van de cliënt.
Indicatie tijdsinvestering en kostengedragstest: €100,00Interesse of wil je meer weten?


Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden via info@hondenvorming.nl


let op: wij werken enkel in de regio's zuid Limburg ( van Maastricht tot aan Echt)  en Oostelijke mijnstreek (tot en met Simpelveld) voor onze trainingen op lokatie en rekenen een kilometervergoeding


ook organisaties kunnen contact met ons opnemen indien zij meer willen weten over de inzet van AAT/AAA/AAC-honden

Copyright©Hondenvorming.

wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis

HOND&VORMING


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie Schinveld.


Onze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties, bijvoorbeeld tijden het mantrailen) van toepassing.

CONTACT GEGEVENS

Emmastraat Schinveld (leslokatie)

Hazenkampstraat 59

6445 BK Brunssum (postadres)

(+31) - 618921991

OPENINGSTIJDEN


Wij zijn het gehele jaar geopend voor verschillende cursussen en trainingen


Dinsdag & Vrijdag: leslokatie Schinveld

Andere dagen: verschillend elokaties en tijdstippen (mantrailen)

Dinsdag en vrijdag: 11:00 -16:00 mogelijkheid privéles of gedragsconsult