Gedragsconsult
Soms is het fijn als iemand meekijkt!


Laat je hond gedrag zien dat probleemgevend is?

Heb je vragen die verder gaan dat de standaard gehoorzaamheid?

Wil je specifieke tips, adviezen of handvatten?


Dan is een gedragsconsult wellicht iets voor jou


  • 1 op 1 werken aan probleemgevend gedrag
  • Inclusief rapportage & advies
  • Eventueel aansluitend privé trainingen

AANBOD

Copyright©Hondenvorming.

wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis

HOND&VORMING


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie Schinveld.


Onze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties, bijvoorbeeld tijden het mantrailen) van toepassing.

CONTACT GEGEVENS

Emmastraat Schinveld (leslokatie)

Hazenkampstraat 59

6445 BK Brunssum (postadres)

(+31) - 618921991

OPENINGSTIJDEN


Wij zijn het gehele jaar geopend voor verschillende cursussen en trainingen


Dinsdag & Vrijdag: leslokatie Schinveld

Andere dagen: verschillend elokaties en tijdstippen (mantrailen)

Dinsdag en vrijdag: 11:00 -16:00 mogelijkheid privéles of gedragsconsult