meer uitleg gedragsconsult
Wanneer gedrag een probleem wordt...


Een gedragsconsult gaat verder dan een privéles en gaat om echt gerichte vragen rondom probleemgevend gedrag.


Denk dan aan uitvallen aan de lijn, sloopgedrag, hond-kind relaties die probleemgevend zijn en nog meer. Twijfel je of je vraag en/of probleem erbij zit, neem dan contact met ons op.


Een gedragstherapeut neemt tijdens het consult een anamnese af en probeert op die wijze de achterliggende redenen voor het gedrag te verklaren.

Soms is die achterliggende reden heel duidelijk. Een hond heeft, bijvoorbeeld, een trauma opgelopen nadat hij is gebeten door een andere hond. Of hij is ergens van geschrokken, heeft een slechte socialisatie als pup gehad enz.


Soms is dat echter niet zo duidelijk en is het belangrijk dat een probleemsituatie van alle kanten bekeken wordt.


Een goede gedragstherapeut neemt zich de moeite om dit samen met eigenaren uit te zoeken, om tot een zo goed en eerlijk mogelijk advies te komen.AANBOD


Hoe gaan we te werk?


Bij Hond&Vorming zijn 2 gedragstherapeuten werkzaam en het is mogelijk om met 1 van hen een consult aan te gaan.


Tijdens een consult bevragen we jou, de eigenaar, en observeren de hond. Eventueel doen we enkele testjes of oefeningen met de hond om zo meer zicht te krijgen op het probleemgevende gedrag.


Indien wenselijk, en mogelijk, werken we graag samen met je dierenarts om het probleemgedrag van de hond "zo breed mogelijk" te bekijken, omdat probleemgevend gedrag soms voortkomt uit fysieke klachten.


Aan de hand van al deze observaties, testen en/of oefeningen geven we jou een advies.

Deze adviezen kunnen verschillende van aard zijn, afhankelijk van onze bevindingen.
Indicatie tijdsinvestering en kosten


kosten: €100,00 per consult, exclusief reiskosten.

Een consult duurt meestal 1,5 tot 2 uur en is inclusief rapportage. 


Kosten dienen vooraf betaald te worden ( je krijgt van ons een betaallink toegestuurd)


Dagen waarin een consult mogelijk is: dinsdag tussen 12.00-16.00 uur of op vrijdag ( in de oneven weken) tussen 12.00-16.00 uur.


Het is niet mogelijk om consulten op andere dagen of tijdstippen in te plannen, houdt daar rekening mee.


Copyright©Hondenvorming.

wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis

HOND&VORMING


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie Schinveld.


Onze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties, bijvoorbeeld tijden het mantrailen) van toepassing.

CONTACT GEGEVENS

Emmastraat Schinveld (leslokatie)

Hazenkampstraat 59

6445 BK Brunssum (postadres)

(+31) - 618921991

OPENINGSTIJDEN


Wij zijn het gehele jaar geopend voor verschillende cursussen en trainingen


Dinsdag & Vrijdag: leslokatie Schinveld

Andere dagen: verschillend elokaties en tijdstippen (mantrailen)

Dinsdag en vrijdag: 11:00 -16:00 mogelijkheid privéles of gedragsconsult