meer uitleg privélessen
Soms werkt 1 op 1 beter...


Als je aan enkele trainingsvaardigheden wilt werken in een 1 op 1 situatie, kan een privéles een uitkomst zijn!

Individuele aandacht, een stukje extra begeleiding, soms is dat precies wat jij en je hond nodig hebben.


Privélessen vinden plaats in de thuissituatie of op onze leslokatie en zijn bedoelt om je in enkele trainingsvaardigheden verder te bekwamen.

Denk dan aan lopen aan de lijn, aandacht hebben en houden enz.


Privélessen zijn geen gedragsconsulten en gaan dus niet dieper in op probleemgevend gedrag, maar kunnen eventueel een voortvloeisel zijn van een gedragsconsult, als tijdens het consult blijkt dat je nog extra handvatten kunt gebruiken.kosten: 1 les voor  €40,00 per uur exclusief reiskosten.

Kosten dienen vooraf betaald te worden.

dagen waarin privéles mogelijk is: dinsdag tussen 12.00-16.00 uur of op vrijdag ( in de oneven weken) tussen 12.00-16.00 uur.


Het is niet mogelijk pivélessen op andere dagen of tijdstippen in te plannen, houdt daar rekening mee.


Twijfel je op je een privéles of een gedragsconsult nodig hebt?

Neem dan even contact met ons op voor een advies.

AANBOD

Copyright©Hondenvorming.

wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis

HOND&VORMING


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie Schinveld.


Onze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties, bijvoorbeeld tijden het mantrailen) van toepassing.

CONTACT GEGEVENS

Emmastraat Schinveld (leslokatie)

Hazenkampstraat 59

6445 BK Brunssum (postadres)

(+31) - 618921991

OPENINGSTIJDEN


Wij zijn het gehele jaar geopend voor verschillende cursussen en trainingen


Dinsdag & Vrijdag: leslokatie Schinveld

Andere dagen: verschillend elokaties en tijdstippen (mantrailen)

Dinsdag en vrijdag: 11:00 -16:00 mogelijkheid privéles of gedragsconsult