meer uitleg vorming 1 cursus
Wij doen het net even anders....


In de vorming 1 besteden we aandacht aan de levensfase waar je hond in zit...de pubertijd is immers niet altijd even makkelijk.


Plots niet meer luisteren, een beetje macho worden, het zijn allemaal fases die erbij horen en die wat extra aandacht en begeleiding vragen...


In onze vorming 1 cursus (pubercursus)  staat "gewenst sociaal gedrag" dan ook centraal: we willen dat jij, de hondeneigenaar, je hond ook écht begrijpt en daar op juiste wijze op kunt inspelen.


Dat "anders trainen" betekend natuurlijk niet dat we niet bezig zijn met gehoorzaamheid...sterker nog, we proberen onze gehoorzaamheidsoefeningen op maat aan te bieden, en steeds moeilijker te maken.Werken met afleidingen, onder verschillende omstandigheden... zodat, bijvoorbeeld, die "zit" ook écht "zit" is, ten allen tijden!


Je puber of instromer is bij ons welkom vanaf 5 maanden (of na het behalen van de puppycursus)

De vorming 1 cursus is geschikt voor (aanstaande) pubers of honden die enige "gehoorzaamheidsopfrissing" kunnen gebruiken.


AANBOD


Opbouwen van lastige prikkels


In de vorming 1 volg je weer 8 lessen waarin we thematisch te werk gaan met een aantal oefeningen.

Een deel van de oefeningen zijn ook al in de puppycursus behandeld, maar dit maal maken we ze moeilijker...met nog meer afleidende prikkels.


Tevens behandelen we een aantal nieuwe oefeningen, en maken we een combinatie van een aantal oefeningen.


Ook geven we in deze cursus 1 theorieles die meer dan de moeite waard is.

Deze les is een les over lichaamstaal, om nóg beter te begrijpen wat je hond je probeert duidelijk te maken.


Wij werken niet met examens, omdat we de overtuiging hebben dat een examen een momentopname is en verder weinig zegt over de prestaties die jij en je hond in een cursus leveren.


Daarbij zijn leerprestaties vaak afhankelijk van meerdere factoren.


Onze gehoorzaamheidsgroepen bestaan uit maximaal 8 cursisten per 2 instructeurs, zodat er ook voldoende ruimte is om al jullie vragen te beantwoorden.We hebben wel regels!Wij hebben er bewust voor gekozen om onze honden niet met elkaar te laten spelen op het lesveld.


Daar zijn de lessen niet voor bedoeld.


We geven je uiteraard wel uitleg over  "verantwoord spelen" maar hebben dus geen speelkwartier vooraf, of na de les.

Omdat bij ons alle honden welkom zijn (ook die met een "rugzakje") vragen we iedereen om gepaste afstand van elkaar te houden. 


kosten: 8 lessen voor €120,00

Bij aanmelding vragen we een aanbetaling van €25,00

tijdstip: dinsdag  19.00 - 20.00 uur

startdata: zie agenda

Alle rassen zijn welkom bij ons!


we krijgen vaker de vraag of bij ons alle rassen mee mogen doen aan de cursus.


Feitelijk hanteren we bij Hond&Vorming de regel dat élke hond bij ons welkom is, mits hij zich sociaal kan opstellen ten opzichte van andere honden en/of gepaste afstand houdt van andere honden.


En als hij zich niet sociaal kan opstellen ten opzichte van andere honden, dan kijken we naar wat er aan mogelijkheden beschikbaar zijn om baas en hond toch te kunnen helpen, vraag dus gerust naar de mogelijkheden.

Copyright©Hondenvorming.

wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis

HOND&VORMING


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie Schinveld.


Onze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties, bijvoorbeeld tijden het mantrailen) van toepassing.

CONTACT GEGEVENS

Emmastraat Schinveld (leslokatie)

Hazenkampstraat 59

6445 BK Brunssum (postadres)

(+31) - 618921991

OPENINGSTIJDEN


Wij zijn het gehele jaar geopend voor verschillende cursussen en trainingen


Dinsdag & Vrijdag: leslokatie Schinveld

Andere dagen: verschillend elokaties en tijdstippen (mantrailen)

Dinsdag en vrijdag: 11:00 -16:00 mogelijkheid privéles of gedragsconsult