meer uitleg Aussieworkshop&Terugkomdag
Die (w)Aussies toch!


Een workshop speciaal voor Australian Shepherds en hun eigenaren, die vragen hebben over (probleemgevend) gedrag en praktische antwoorden zoeken.

 

Wij willen bijdragen aan meer inzicht en begrip voor dit bijzondere, en bijzonder mooie, ras.

 

Deze dag staat in het teken van jullie... aussie eigenaren die vragen hebben over het ras en jullie hond in het bijzonder.


In 2019 reageerden we spontaan op een verwijzing van Karen Mulders (van Happy Tails) naar onze hondenschool, toen verschillende mensen aangaven dat ze graag een aussieworkshop in het Limburgse georganiseerd wilde zien. 

Wij reageerden daarop dat wij dit best op ons wilden nemen...en voor we het wisten hadden we een lesveld vol met Aussies!


Omdat we terugkijken op een waardevolle en geslaagde dag, hebben we besloten deze nogmaals te organiseren.
AANBOD


Je bent niet de enige...


We starten de dag met een stukje theorie.

 

We bespreken het ras en zijn eigenschappen en kijken naar lichaamstaal,

 

We bespreken leerprincipes, trainings- en opvoedingsmethodes maar staan ook  stil bij de vraag of bepaalde gedragingen überhaupt op te lossen zijn en hoe we daar mee om moeten gaan als dat niet zo blijkt te zijn.

 

Tevens bespreken we overprikkeling en onderstimulering bij de Aussie. Later op de dag willen we jullie ook laten kennismaken met een alternatieve sport voor de Aussie, namelijk mantrailen. Een sport waarbij het niet draait om fysieke prestaties, maar om het gebruik van je neus.


Na deze theorie gaan we in de praktijk aan de slag met de gedragingen waar jullie vragen over hebben.

 

Om iedereen goed te kunnen begeleiden werken we in kleine groepjes en elke groep wordt aangestuurd door een gedragstherapeut en enkele instructeurs.


Omdat we graag iedereen individuele aandacht tijdens deze dag willen geven, en zo goed mogelijk willen adviseren, is er maar voor een beperkt aantal deelnemers plaats. 


als afsluiter van de dag willen we jullie laten kennismaken met een leuke activiteit voor jullie hond, namelijk mantrailen. Mantrailen is een vorm van speuren en daagt je hond uit om na te denken. Mantrailen is dan ook vooral een mentaal uitdagende sport en minder fysiek belastend dan andere sporten, zoals agility of frisbee. Ben je al bekend met mantrailen? Dat is geen probleem, we passen de sporen aan naar ieders behoefte.


Deze dag organiseren we ook een eenvoudige lunch


Geplande datums: zo 13-9 (geen plek meer!)

kosten: €75,00 voor de workshop

(maximaal 2 eigenaren per hond kunnen meedoen)


De terugkomdag


Heb je deelgenomen aan de 1e aussieworkshop?


Dan nodigen we je graag uit om deel te nemen aan de terugkomdag!


Tijdens deze terugkomdag staan we stil bij hoe het nu met jou en je hond gaat. Wat gaat goed, en wat heeft nog aandacht nodig?


Ook hebben we aandacht voor de volgende onderwerpen:


  • Hoe leert een hond? En hoe leert een Aussie? Wat zijn valkuilen in deze processen?
  • Zelfbeheersing
  • Lichaamstaal
  • Begrenzen van je hond, hoe doe je dat?


Deze dag maken we weer de combi tussen theorie en praktijk.


Uiteraard krijg je ook weer een lunch van ons aangeboden.De terugkomdag, voor mensen die de 1e workshop hebben gevolgd, wordt een terugkomdag georganiseerd als daar behoefte aan is.

Kosten: €75,00 voor de workshop

(maximaal 2 eigenaren per hond kunnen meedoen)


let op: doordat we veel hebben moeten verzetten dit jaar i.v.m. corona zal deze workshop doorgeschoven worden naar 2021

Copyright©Hondenvorming.

wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis

HOND&VORMING


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie Schinveld.


Onze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties, bijvoorbeeld tijden het mantrailen) van toepassing.

CONTACT GEGEVENS

Emmastraat Schinveld (leslokatie)

Hazenkampstraat 59

6445 BK Brunssum (postadres)

(+31) - 618921991

OPENINGSTIJDEN


Wij zijn het gehele jaar geopend voor verschillende cursussen en trainingen


Dinsdag & Vrijdag: leslokatie Schinveld

Andere dagen: verschillend elokaties en tijdstippen (mantrailen)

Dinsdag en vrijdag: 11:00 -16:00 mogelijkheid privéles of gedragsconsult