meer uitleg vrijwilligersdag
Samen met je hond vrijwilligerswerk doen?


Hond&Vorming begeleidt sinds enige tijd een groep vrijwilligers en hun AAA-honden. AAA-honden kunnen worden ingezet in allerlei denkbare instellingen of organisaties, zoals…


 • Bejaardenhuizen
 • Geriatrie
 • Psychiatrie
 • Instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Scholen, speciaal onderwijs (leeshonden en informatieverstrekking rondom de omgang met honden)
 • Individuele coachsessies bij angst voor honden


AAA staat voor Animal Assisted Activities,  oftewel dierondersteunende activiteiten. 


Ons team zou graag willen uitbreiden om samen nóg meer bezoekjes te kunnen afleggen! Word jij onze nieuwe vrijwilliger?

AANBOD


Onze voorwaarden


Bij gebleken geschiktheid is het mogelijk om deel te nemen aan de Bezoekteams van Hond&Vorming.

We stellen wel een aantal voorwaarden aan onze vrijwilligers die we hier graag aan je uitleggen.


 • Voordat je deelneemt aan deze vrijwilligersdag is je hond al getest en hiervoor geslaagd. De testmomenten zijn vrijdag 31-7, 7-8 of 21-8 in de avond. Bij je aanmelding kun je aangeven welk moment je je hond kunt laten testen. Slaagt je hond niet, dat kun je ook niet deelnemen aan deze dag en storten we je weer je betaling van de workshop terug.
 • je  voldoet aan de eisen die we stellen aan onze vrijwilligers, zoals bereid zijn om een VOG te overleggen en je conformeren aan een gedragsprotocol. Je gaat immers werken bij kwetsbare doelgroepen. Dit protocol leggen we aan je uit tijdens deze vrijwilligersdag.
 • je bent bereid om minimaal 6x per jaar deel te nemen aan een bezoek aan instellingen en/of scholen
 • je hond is sociaal naar andere honden (jullie werken in een groep van minimaal 4 honden per bezoek) 


noot: wij laten geen zogenaamde HR-honden toe. Wil jij weten of jouw hond tot deze rassen hoort? Stuur ons dan een mailInhoud van onze dag


Tijdens de vrijwilligersdag organiseren we in de ochtend een theoretisch gedeelte en in de middag een praktijkgedeelte, zodat je eventueel je hond kunt ophalen om deel te nemen aan de praktijk. ( Je mag je hond ook wel meenemen, maar realiseer je dat hij dan enkele uren moet verblijven in een bench)


Ochtendgedeelte (theorie) van 10.00-13.00 uur

 • wat is een AAA-hond en welke werkzaamheden kan hij verrichten? 
 • met welke doelgroepen werkt een AAA-hond en specifieke uitleg bij doelgroepen, zoals geriatrie, autisme,niet aangeboren hersenletsel. Tevens is er speciale aandacht voor de  leeshondprojecten.
 • De lichaamstaalsignalen van je hond tijdens inzetten, met beeldmateriaal van honden die daadwerkelijk ingezet worden.


Middaggedeelte (praktijk) van 14.00-17.00 uur

 • welke gehoorzaamheidsoefeningen dient een AAA-hond te beheersen? Oefenen in de praktijk.
 • Inzetoefeningen in de praktijk met elkaar oefenen.wanneer: zondag 30-8 van 10.00-17.00 uur

kosten: €100,00  Dit is inclusief de gedragstest die je uitgeschreven krijgt.


wil je erbij zijn? Stuur ons dan een mail!Copyright©Hondenvorming.

wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis

HOND&VORMING


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie Schinveld.


Onze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties, bijvoorbeeld tijden het mantrailen) van toepassing.

CONTACT GEGEVENS

Emmastraat Schinveld (leslokatie)

Hazenkampstraat 59

6445 BK Brunssum (postadres)

(+31) - 618921991

OPENINGSTIJDEN


Wij zijn het gehele jaar geopend voor verschillende cursussen en trainingen


Dinsdag & Vrijdag: leslokatie Schinveld

Andere dagen: verschillend elokaties en tijdstippen (mantrailen)

Dinsdag en vrijdag: 11:00 -16:00 mogelijkheid privéles of gedragsconsult