Judith Eberson
Over Judith


'Ik wil mensen bewust maken van de relatie die ze met hun hond aangaan en laten ervaren hoe waardevol die relatie kan zijn.'


In 2012 is Judith als Kynologisch Gedragstherapeut afgestudeerd aan de Martin Gaus Academy, nadat ze al jaren werkzaam was als instructeur en hiervoor interne en externe trainingen had gevolgd. o.a. bij de Martin Gaus Academy.


De behoefte om méér te weten is er altijd geweest en Judith volgt dan ook zeer regelmatig lezingen, seminars en trainingen binnen haar vakgebied.


AANBOD


De behoefte om meer te weten...


De laatste jaren is Judith zich steeds meer gaan verdiepen in het neuswerk en is zelf een actief mantrailer geworden.

Vanuit die passie is ze dan ook een opleiding in deze tak van sport gaan doen en sinds een aantal jaren een IMAS-gecertificeerd mantrailinstructeur.


Buiten haar hondenschool heeft Judith nog een hondenbaan, als jeugdhulpverlener werkt ze met 3 van haar honden bij jongeren die allerhande hulpvragen hebben in hun ontwikkelingsproces.


Ook is ze al heel wat jaren actief in het trainen van buddyhonden en begeleidt ze andere hulpverleners die hun hond inzetten bij AAT-werkzaamheden.

Samen werken aan samenwerken...


Dát is de kracht van en hondenschool als Hond&Vorming.


We willen samen met onze cursisten werken aan het vergaren van kennis en samen een team worden, maar we gaan ook samenwerkingsverbanden aan met andere hondenscholen, of hulpverleningsinstanties.


Van een eenmanszaak is ook Hond&Vorming een (h)echte club van instructeurs en cursisten geworden, en daar zijn we trots op!Judith is te bereiken via info@hondenvorming.nl


Copyright©Hondenvorming.

wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis

HOND&VORMING


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie Schinveld.


Onze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties, bijvoorbeeld tijden het mantrailen) van toepassing.

CONTACT GEGEVENS

Emmastraat Schinveld (leslokatie)

Hazenkampstraat 59

6445 BK Brunssum (postadres)

(+31) - 618921991

OPENINGSTIJDEN


Wij zijn het gehele jaar geopend voor verschillende cursussen en trainingen


Dinsdag & Vrijdag: leslokatie Schinveld

Andere dagen: verschillend elokaties en tijdstippen (mantrailen)

Dinsdag en vrijdag: 11:00 -16:00 mogelijkheid privéles of gedragsconsult