onze opleidingen en bijscholingen

ONZE OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN


Omdat we ons vak serieus nemen!

Wij streven er naar om zoveel mogelijk kennis in huis te hebben, zodat u les krijgt volgens de laatste inzichten op hondengebied.


Natuurlijk is ervaring heel belangrijk, maar een hondenschool of gedragscentrum kan zich niet enkel roemen op ervaring, up to date kennis is ook een heel belangrijk onderdeel van het werkHieronder vind u een overzicht van onze opleidingen, trainingen en gevolgde workshops en seminars


(vanaf 2010 tot heden)

Ook hebben wij geregeld contact met collega's uit het land om samen te brainstormen


 


* psychologie van de mens, Martin Gaus Academie (Judith)

* Communicatie, Martin Gaus Academie (Judith)

* Biologische Basiskennis, Martin Gaus Academie (Judith)

* Gedragsleer, Martin Gaus Academie (Judith)

* Ras en Gedrag, Martin Gaus Academie (Judith)

* Trainingstechnieken, Martin Gaus Academie (Judith)

* Diagnostiek, Gedragstesten en Lichamelijke oorzaken van probleemgedrag, Martin Gaus Academie (Judith)

* Therapiemethoden, Martin Gaus Academie (Judith)

* Marketing, algemene bedrijfsvoering, Marin Gaus Academie (Judith)

* Alternatief Dierentherapeut ( specialisatie Bachbloesems), Sorag Academie (Judith)

* Dogfrisbeeworkshops bij Crazy Fly'n Dogs in Duitsland (Judith)

* Seminar Ian Dunbar; Off-leash lure/ reward training met honden (Judith)

* Seminar Jane Killion; Superhonden, trainingsmethoden voor eigenwijze honden (Judith)

* TTouch workshop Kynotouch, bewustwording, zelfbeheersing en zelfvertrouwen door TTouches (Judith)

* Zelfbeheersingstrainingen bij/door Jolein van Weperen, hondenschool de Laar (Judith)

* Lezing Monique Bladder; Agressie, van communicatie tot probleemgedrag (Judith)

* Seminar Ádám Miklósi; are dogs like persons (Judith)

* Dogdance Instructeursopleiding, Opleidingscentrum Happy Tails (Judith)

* Lezing "voeding van de gezonde hond" door Jos de Cuyper, grad. dieetleer en bromatologie (Judith)

* Martin Gaus instructeursopleiding ( Judith)

*  Cirkeltraining voor instructeurs (Judith)

* Gecertificeerd Nadac Hoopers Nederland instructeurs (Judith)

* Hoe trainbaar zijn honden? Professionalsdag met Nando Brown (Judith)

* Seminar Jaak Panksepp; The evolved primal emotional feelings of animal minds, neuroscientific foundations and clinical and therapeutic implication (Judith)

* EHBO training voor instructeurs bij Reddogtraining (Judith en Jutta)

* BAT: hoe help je je reactieve hond, door Monique Bladder (Judith)

* Instructeursopleiding recreatief mantrailen bij Reddog training i.s.m. Dogsigns ( Basis- en verdiepingscursus) (Judith) Tevens praktijkervaring opgedaan bij Animale.

* AAI / AAT-training (dier ondersteunende therapie) om onze honden in te kunnen zetten  bij zorgondersteuningen (Judith)

* Speurhondengeleider 1 bij Animale ( Judith)

* Help, mijn hond valt uit! Lezing door Hans Schnock, gedragstherapeut ( Judith)

* International Mantrailing School , Recreatief Speurhondeninstructeur bij Animale, diploma behaald in 2016 (Judith)

* Treatment and prevention of Dog Aggression: Biting &Fighting, Dr Ian Dunbar, 2016 (Therese)

* Dog Training, Stop Dog Attacks, Sharon Bolt 2016 (Therese)

*  Dog Training: Stop fear of fireworks & loud sounds (Therese)

* seminar Dr.Karen Overall: seminar veterinary behavioural medicine (Judith)

* verdiepingstraining mantrailen voor instructeurs bij Red Dog Training in samenwerking met Dog Signs.(Judith)

* Mandy Gerris, detectietraining (Judith)

* opleiding Kynologisch Instructeur bij HACR ( Jutta en Therese)

* interne opleiding tot mantrailinstructeur ( Jutta en Wendy, vanaf 2017)

* mantrailseminar voor gevorderde mantrailers en instructeurs door Patricia Spee, Animale (2017, Judith,Wendy)

* theoretische lezing over mantrailen voor instructeurs en gevorderde combinaties, Reddogtraining (2017, Judith, Jutta, Wendy)

* mantrailseminar voor mantrailinstructeurs door Dogsigns (2017, Judith, Jutta en Wendy)

* massage en palpathie bij gedragsproblemen, door Kynocompleet (2017, Judith en Jutta)

* HACR instructeursopleiding ( Jutta en Therese, 2017)

* verdiepingstraject voor mantrailinstructeurs door Dogsigns ( Wendy, 2017)

* wolf versus hond, symposium ( Jutta en Judith, 2017)

* detectietraining door Belgian Scent Academy (Jutta, Judith en Wendy, 2017)

* train de trainer-mantrail lessen bij DogSigns (Judith, Jutta, Wendy, Cindy  en Petra 2017-2018)

* samenleven en samenwerken met je hond. De connectiemethode door Geert de Bolster (Jutta en Judith, 2018)

* instructeurstraining detectieweekend in samenwerking met Belgian Scent Academy (Wendy en Judith 2018)

* interne opleiding mantrailinstructeur inclusief examen ( Wendy, Cindy en Jutta, 2018)

* rassenkennis en toepassingen op het lesveld ( interne training, Petra, Jutta en Thèrese)

* lichaamstaalherkenning op het lesveld en toepassingen op het lesveld (interne training, Petra, Jutta en Thèrese)

* coaching&counseling. Judith 2018

* coaching&counseling bij angst, Judith, 2018

* verdiepingstraining EHBO bij honden, hele team 2018

* verdiepingstraining mantrailen voor instructeurs ism Dogsigns, Judith, Petra en Jutta.

* Wolf versus Hond seminar 2018, Petra, Thèrese en Judith

* communicatietraining voor instructeurs, 2018. Jutta, Cindy, Petra, en Judith

* dogfrisbeeinstructeur basis bij de amazing frisbeedogs, Cindy 2019

* reddingshonden puin, level 1, Dog Training Anya Perrée. Cindy en Judith, april 2019

* puppygym voor instructeurs door Sam Turner, Judith, juni 2019

* Wolf versus Hond symposium, Judith, Petra Wendy,Therese en Cindy, 2019

* de emotionele belevingswereld van hond door HondenLot, Madelon, Jutta, Mystique, Therèse, Judith, Petra en Francis, 2019

* TTouch voor honden, docente Corinne Campagna, 2020
Copyright©Hondenvorming.

wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis

HOND&VORMING


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie Schinveld.


Onze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties, bijvoorbeeld tijden het mantrailen) van toepassing.

CONTACT GEGEVENS

Emmastraat Schinveld (leslokatie)

Hazenkampstraat 59

6445 BK Brunssum (postadres)

(+31) - 618921991

OPENINGSTIJDEN


Wij zijn het gehele jaar geopend voor verschillende cursussen en trainingen


Dinsdag & Vrijdag: leslokatie Schinveld

Andere dagen: verschillend elokaties en tijdstippen (mantrailen)

Dinsdag en vrijdag: 11:00 -16:00 mogelijkheid privéles of gedragsconsult