Petra Fox
Over Petra


'Als je eigenwijze honden hebt, moet je daar vooral de humor van kunnen inzien!


Petra is momenteel, als instructeur in opleiding, op ons lesveld te vinden en lijkt helmaal haar plek te hebben gevonden.


Zo klein als ze is, zo groot zijn haar honden....Petra heeft, samen met haar man, 3 New Foundlanders en is helemaal besmet met het Newfie-virus.


Hun 1e Newfoundlander heeft de basis gelegd voor haar hondeninteresse, met zijn eigenwijze en ontzettend onafhankelijke karakter.

Heel veel normale opvoedingsmethodes waren niet effectief en zo is het gekomen dat Petra zich in allerlei hondengedrag en opvoedmethodes is gaan interesseren.

AANBOD


Newfies aan de bak!met al haar honden doet Petra waterwerken, een sport waarin de honden hun reddings- en zwemvaardigheden kunnen aanboren. In het “zomerseizoen” zijn ze dus zowat wekelijks in het water te vinden.


Maar ook buiten het seizoen wilde ze met de toen jongste hond iets meer doen, en zo kwam ze het mantrailen tegen, een geschikte sport voor een hond van een groot ras ( voor iedere hond eigenlijk)


Door de samenwerking baas- hond, en het vertrouwen dat je moet hebben in elkaar, is ze steeds enthousiaster geworden over deze tak van hondensport en bij onze mantraillessen te vinden met 2 van haar honden.Talent in de dop...


We zijn blij met de versterking van Petra.

Haar kennis en inzichten zijn waardevol en een mooie aanvulling op de rest van ons team.Petra is te bereiken via petra@hondenvorming.nl


Copyright©Hondenvorming.

wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis

HOND&VORMING


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie Schinveld.


Onze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties, bijvoorbeeld tijden het mantrailen) van toepassing.

CONTACT GEGEVENS

Emmastraat Schinveld (leslokatie)

Hazenkampstraat 59

6445 BK Brunssum (postadres)

(+31) - 618921991

OPENINGSTIJDEN


Wij zijn het gehele jaar geopend voor verschillende cursussen en trainingen


Dinsdag & Vrijdag: leslokatie Schinveld

Andere dagen: verschillend elokaties en tijdstippen (mantrailen)

Dinsdag en vrijdag: 11:00 -16:00 mogelijkheid privéles of gedragsconsult