Wendy Logister
Over Wendy


Samen een team worden, dat is een proces waar ik van geniet


In 2016 kwamen Wendy en haar hond Teun een kennismakingsles mantrailen volgen en waren helemaal enthousiast...en zo is het balletje gaan rollen.


Wendy werd een fanatiek mantrailer en samen vormden zij en Teun al snel een team.

Van het een kwam het ander, en al dat enthousiasme had als resultaat dat Wendy ook een instructeuropleiding ging volgen en ons team kwam versterken.


Wendy is vanaf dat moment 1 van onze mantrailinstructeurs!AANBOD


Mantrailen is samenwerkenWendy's werkzaamheden als mantrailinstructeur geven haar de kans om de opgedane kennis en passie te delen met anderen.


Inmiddels heeft Wendy deelgenomen aan verschillende interne en externe trainingen en seminars om zich verder te scholen als mantrailinstructeur.


Beroepsmatig heeft ze een drukke, afwisselende baan maar haar grootste passie ligt bij het mantrailen met Teun.


Vooral het samenwerken als team is iets waarvan Wendy vindt, dat elke hondeneigenaar dat zou moeten ervaren.


Wendy heeft 2 honden; Teun de schapendoes-mix en Lowieke de teckel
Duizendpoot...


Wendy is als mantrailinstructeur actief binnen onze strippenkaartrainingen.


Daarbij helpt ze regelmatig bij onze andere workshops en lezingen.


Wendy is te bereiken via wendy@hondenvorming.nl


Copyright©Hondenvorming.

wil je iets overnemen van onze site?

Vraag het dan eerst, dat voorkomt ergernis

HOND&VORMING


Hondenschool en Gedragscentrum Hond&Vorming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55342973 en heeft een lokatie Schinveld.


Onze algemene voorwaarden en afspraken zijn op al onze lokaties (ook externe lokaties, bijvoorbeeld tijden het mantrailen) van toepassing.

CONTACT GEGEVENS

Emmastraat Schinveld (leslokatie)

Hazenkampstraat 59

6445 BK Brunssum (postadres)

(+31) - 618921991

OPENINGSTIJDEN


Wij zijn het gehele jaar geopend voor verschillende cursussen en trainingen


Dinsdag & Vrijdag: leslokatie Schinveld

Andere dagen: verschillend elokaties en tijdstippen (mantrailen)

Dinsdag en vrijdag: 11:00 -16:00 mogelijkheid privéles of gedragsconsult